Phòng có diện tích 53m2, hướng vườn, gồm 01 giường đơn và 02 giường đôi.

Phòng dành cho 4 người
Phòng có nhiều giường đôi