Kiểu phòng: 3 người lớn
Diện tích phòng: 72m2
Giường: 1 Double Bed – 1 Single Bed
Thêm giường tối đa: 1