Phòng có diện tích khoảng 40m2, có hướng hồ

Phòng dành cho 4 người
Phòng có nhiều giường đôi