Kiểu phòng: 4 người lớn
Giường: 4 Single Beds
Thêm giường tối đa: 1