Kiểu phòng: 6 người lớn
Giường: 3 Double Beds
Thêm giường tối đa: 1