Kiểu phòng: 4 người lớn
Diện tích phòng: 23m2
Giường: 2 Double Beds
Thêm giường tối đa: 1