Phòng có diện tích: 36 m2
Hướng: hướng cầu Rồng hoặc cầu sông Hàn

Phòng dành cho 3 người
Phòng có nhiều giường đơn