Phòng có diện tích khoảng 20 – 25m2, dành cho 04 khách, có hướng vườn, hồ bơi tùy phòng.

Phòng dành cho 4 người
Phòng có nhiều giường đôi