Phòng có diện tích khoảng 22 – 25 m2, dành cho 03 khách. Phòng có hướng vườn hoặc hồ bơi.

Phòng dành cho 3 người
Phòng có nhiều giường đôi