Kiểu phòng: 4 người lớn
Diện tích phòng: 36m2
Giường: 2 Double Beds