Phòng có diện tích khoảng 33m2, dành cho 02 người lớn và 02 trẻ em hướng đường.

Phòng dành cho 2 người
Phòng có nhiều giường đôi