Kiểu phòng dành cho 6 người

Phòng gồm có 3 giường đôi