Phòng có diện tích khoảng 77m2

Phòng bao gồm 2 giường ngủ, 2 phòng tắm bao gồm bồn tắm nằm.

Phòng dành cho 4 người

Phòng có nhiều giường đơn