Diện tích phòng khoảng 40m2
Hướng thành phố

Phòng dành cho 2 người
Phòng có nhiều giường đôi