Kiểu phòng: 4 người lớn
Diện tích phòng: 42m2
Giường: 1 Double Bed – 2 Single Beds
Thêm giường tối đa: 1