Diện tích 40-45m2, hướng biển

Phòng dành cho 4 người

Phòng có nhiều giường đôi

Phòng có thể kê thêm tối đa 1 giường phụ