Kiểu phòng: 3 người lớn
Giường: 4 Double Beds
Thêm giường tối đa: 1