Phòng có diện tích 30m2, gồm 01 giường đôi hoặc 02 giường đơn dành cho gia đình. Hướng vườn

Phòng dành cho 4 người
Phòng có nhiều giường đôi