Diện tích: 72m2 với một giường đôi và hai giường đơn trong mỗi phòng.

Phòng dành cho 4 người
Phòng có nhiều giường đôi
Phòng có thể kê thêm tối đa 1 giường phụ