Phòng có 2 giường 1m4 dành cho 4 khách.

Phòng dành cho 4 người
Phòng có 2 giường đơn