Kiểu phòng: 3 người lớn
Diện tích phòng: 32m2
Giường: 1 Double Bed – 1 Single Bed