Kiểu phòng: 2 người lớn
Diện tích phòng: 110m2
Giường: 1 Double Bed
Hướng nhìn: Hướng biển
Thêm giường tối đa: 1