Kiểu phòng: 4 người lớn
Diện tích phòng: 200m2
Giường: 1 Double Bed
Thêm giường tối đa: 1