Kiểu phòng: 2 người lớn
Diện tích phòng: 50m2
Giường: 2 Single Beds
Thêm giường tối đa: 1