Phòng có diện tích 35m2

Phòng dành cho 2 người

Phòng có 1 giường đôi