Phòng có diện tích khoảng 35m2, có hướng hồ

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi