Diện tích phòng khoảng 25m2
Không có cửa sổ

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 2 giường đơn