Kiểu phòng: 2 người lớn

Diện tích phòng: 32m2

Giường: 2 Single Beds

Thêm giường tối đa: 2