Diện tích phòng khoảng 25m2, hường thành phố

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 2 giường đơn