Diện tích khoảng 30m2
Loại giường: 1 giường đôi 1m6 + 1 giường đơn 1m2
Hướng núi

Phòng dành cho 3 người
Phòng có nhiều giường đơn