Kiểu phòng: 3 người lớn

Diện tích phòng: 24m2

Giường: 1 Double Bed – 1 Single Bed

Thêm giường tối đa: 1