Kiểu phòng: 3 người lớn

Diện tích phòng: 30m2

Giường: 1 Double Bed – 1 Single Bed