Kiểu phòng: 3 người lớn

Diện tích phòng: 38m2

Giường: 3 Single Beds