Diện tích phòng khoảng: 38m2
Loại giường: 2 giường đôi 1m6
Hướng: hồ bơi

Phòng dành cho 2 người
Phòng có nhiều giường đôi