Diện tích phòng khoảng: 42m2
Loại giường: giường 1m6 & 1m4 hoặc giường 1m8
Hướng: biển

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi