• Diện tích 30 – 35m2, hướng sông hoặc hướng biển.
  • Phòng dành cho 2 người
  • Phòng có 1 giường đôi
  • Phòng có thể kê thêm tối đa 1 giường phụ