Phòng nằm trên tầng 03 của khách sạn, có diện tích khoảng 22 – 30m2, gồm 02 giường đôi dành cho 04 khách. Phòng có hướng biển.

Phòng dành cho 4 người
Phòng có nhiều giường đôi