Diện tích phòng: 50 m2.
Giường: 2 Giường Đơn hoặc 1 Giường Đôi

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi