Kiểu phòng: 2 người lớn
Giường: 1 Single Bed / 1 Double Bed