Diện tích phòng khoảng: 38-40m2
Loại giường: giường 1m6 & 1m6 hoặc giường 1m6 & 1m2
Hướng: vườn

Phòng dành cho 2 người
Phòng có nhiều giường đôi