Phòng hướng vườn, có diện tích 35m2

Double room: Giường 1.8m

Twin room: Giường 1.2m x 2

Triple + Family room: Giường 1.4m x 2

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi