Diện tích khoảng 24m2
Loại giường: 1 giường đôi 1m6
Hướng biển hoặc phố

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi