Phòng có diện tích khoảng 20 – 25m2, gồm 1 giường đôi dành cho 02 khách, có hướng vườn, hồ bơi tùy phòng

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi