Phòng có diện tích khoảng 22m2, gồm 1 giường đôi dành cho 02 khách, có hướng vườn, hồ bơi hoặc biển tùy phòng.
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi