Diện tích khoảng 25m2,

Hướng: hướng biển

Phòng dành cho 2 người

Phòng có 1 giường đôi

Phòng có thể kê thêm tối đa 1 giường phụ