Kiểu phòng: 3 người lớn
Diện tích phòng: 40m2
Giường: 3 Singer Bed/
Thêm giường tối đa: 1