Diện tích 18 m2
Loại giường: 1 giường đôi
Hướng biển

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi
Phòng có thể kê thêm tối đa 2 giường phụ