Phòng dành cho 2 người lớn

Diện tích phòng: 34m2

Phòng gồm 2 giường đơn