Phòng có diện tích 30 – 40m 2

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi