Diện tích phòng khoảng 30m2
Không có view

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 2 giường đơn